logo

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB “Reborda” elektroninės parduotuvės www.reborda.lt (toliau – Reborda ) ir www.reborda.lt kliento ir lankytojo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilankote mūsų elektroninėje parduotuvėje, prisijungiate prie elektroninės parduotuvės ir (ar) įsigyjate elektroninėje parduotuvėje parduodamą prekę. Nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis elektroninėje parduotuvėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria elektroninėje parduotuvėje teikiama paslauga. 1.3. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.4. E. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Reborda juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Reborda gali rinkti, saugoti ir naudoti šiuos duomenis:
2.1.1. informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus mūsų elektroninėje parduotuvėje bei naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
2.1.2. informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų elektroninės parduotuvės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
2.1.3. kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
2.2. Reborda vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.2.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.2.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.2.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.2.4. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.2.5. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.2.6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.3. Reborda gerbia Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvėje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.3.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.3.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.3.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.3.4. elektroninės parduotuvės administravimui;
2.3.5. rinkodaros tyrimams;
2.3.6. skolų išieškojimams;
2.3.7. tiesioginei rinkodarai;
2.3.8. turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
2.3.9. suteikti trečiosioms šalims statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
2.3.10. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Reborda turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims:
3.1.1. tik punkto 2.2 tikslams pasiekti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.2. Mūsų elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

4. Informacijos pateikimo taisyklės

4.1. Jūs registracijos, adreso, kontaktų ir užsakymo formose turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu aukščiau paminėtose formose Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e. parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti pateiktą informaciją pranešdami apie tai adresu info@reborda.lt  arba telefonu +37061605863.

6. Slapukai(angl. cookies) ir slapukų naudojimo informacija

6.1. Reborda elektroninėje parduotuvėje naudojame slapukus (angl. Cookies).
6.2. Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių.  Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.
6.3. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją. Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant ir mūsų e. parduotuvę.
6.4. Slapukų tipai:
6.4.1. Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.
6.4.2. Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų.  Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją.  Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.
6.4.3. Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.  Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.
6.4.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus.  Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

7. Privatumo politikos keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1. Reborda turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų elektroninės parduotuvės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums - info@reborda.lt

Naujienos